İslami Usüller


KURALLAR

1- Kesilecek hayvan acı çektirilmemeli ve eziyet verilmemelidir.

2- Hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve kesim işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

3- Çevre temizliği ve ekolojik dengenin korunması için gerekli tedbirler alınmalıdır.

4- İnsanlar tiksindirilmemelidir.

5- Hayvanın sağlık kontrolü yapılmalı, Kesimden önce hayvan dinlendirilmelidir.

6- Hayvanlara kesimden önce bol su ve tuz verilmeli, Kurbanlık hayvan kesimden önce en az 12 saat evvel aç bırakılmalıdır.

7- Kesim esnasında hayvanı strese sokacak, eziyet verecek davranışlardan kaçınılmalıdır.

8- Hayvanın korkutulmamasına özen gösterilmelidir. ( Bu olumsuzluklar hayvanın kanının akmasını azaltacağı için etin kalitesine olumsuz etki eder. )

9- Kesimden önce eller iyice yıkanmalı, kesimde ve et parçalamakta kullanılacak bıçak, satır, masat v.b malzemelerin temizliğine özen gösterilmelidir.

10- Kesime geçilmeden önce kan ve diğer atıkların atılacağı, gömüleceği derin bir çukur kazılmalı. ( Çünkü açıkta bulunan hastalıklı organlar halk ve çevre sağlığı bakımından önemli problemlere neden olabilir. )

11- Yaşlarını doldurmamış, kesimi uygun olmayan hayvanların kesilmemesine dikkat edilmelidir.

İSLAMİ ŞARTLAR

Kurbanlık hayvanı usulüne uygun olarak rahatça ve eziyet vermeden kesebilmek için; önceden büyük bir bıçak bilenip hazırlanır. Sonra hayvan ayakları ve yüzü kıbleye gelecek şekilde sol tarafına yatırılır. Hayvanın sağ arka ayağı serbest kalmak şartıyla diğer ayakları bağlanır.

Kıbleye karşı durularak tekbir ve tehlil getirilir. Arkasından Bismillahi Allahu Ekber diyerek hayvanın boğazına keskin bıçak vurulur. Nefes ve yemek boruları ile şahdamarı denilen iki (atar-toplar) damar kesilir. Kan iyice akıtılır. Kanın iyice akıtılması sağlanmalıdır.

Hayvan soğumaya bırakılır. Aksi takdirde ette mikroorganizmalar kolayca üreyerek etin kısa sürede bozulmasına ve kokmasına neden olur. Hayvan tamamen ölmeden hayvana azap vermek mekruhtur.